Kallelse till Årsmöte i GNAO onsdag 27/4 2022, kl 19.00

Plats: Närtuna församlingshem

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde)

Årsmötet kommer hållas inomhus och kaffe och fikabröd kommer serveras. I den mån jaktledare från jaktlag ej kan närvara fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid Årsmötet skall meddela det senast den 10 april till styrelsen.

Årsmötets dokument finns tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan fom 12 april:

Ytterligare motioner och kommentarer kommer publiceras den 16 april här på hemsidan.

Välkomna!

Närtuna

2022-04-05 Styrelsen GNAO