28:e älgjaktsdagen (10/11-2019)

Igår den 10/11 sköt #5./Häradshamra jaktlag en tjur*.

Därmed är det totalt skjutet 9 kalvar samt 2 tjurar och 1 hondjur. Kvar att skjuta är 1 kalv och 1 hondjur i hela skötselområdet.

(*Jaktlaget har rapporterat in felskjutningen och omständigheterna kring den till styrelsen i skötselområdet.)

21:a älgjaktsdagen (Söndag 3/11-2019)

Igår söndag 11/3 sköt #5./Häradshamra en kvigkalv med slaktvikt 50 kg. Kvigkalven var avmagrad och höger bakben var brutet precis över klöven. Klöven var i princip helt av och hängde kvar endast i mjukdelar. Kalven sköts i närheten av Närtuna skjutbana i det fall någon har hört talas om någon trafikolycka i närheten med älg.

Därmed är det totalt skjutet 8 kalvar samt en tjur och ett hondjur. Kvar att skjuta är 2 kalvar och 2 hondjur.