Älgjakten 2018

Hej alla älgjägare!
Bifogat finner ni älg-PM, protokoll från det extra årsmötet samt älgobs-blankett.
Glöm inte att lämna in älgobs, går bra att göra även om ni bara jagar rådjur eller vildsvin också. Älgobsen ska utföras de 7 första jaktdagarna under perioden 2018-10-08 – 2018-11-06.
Glöm inte heller att rapportera slaktvikterna.
Lycka till!
/Styrelsen GNAO 2018-09-28
Älg-PM
Protokoll extra årsmöte
Älgobs-blankett