12:e dagen på älgjakten 23/10 2020

Idag har Adamsberg skjutit 2 hondjur*. Därmed har skötselområdet skjutit fullt vad gäller hondjur, då fyra hondjur nu är skjutna. Detta innebär att fom imorgon är enkelkalv tillåtet eftersom hondjuren nu är skjutna. Det finns nu endast 7 kalvar kvar att skjuta, glöm inte bort att det är max en kalv per jaktlag.

*Eftersom Adamsberg i detta fall har gjort en överskjutning på vuxna, så konstaterar styrelsen GNAO att enl Älg-PM så ska djuret lämnas till närmaste granne som ej fyllt sin tilldelning. Eftersom det fanns tre jaktlag kvar med tilldelad vuxen älg, så lät styrelsen lottning avgöra vilket jaktlag som ska ha älgen och det blev Braheberg. Styrelsen har blivit utlovad en skriftlig redogörelse från Adamsberg för händelseförloppet för överskjutningen.

/Styrelsen GNAO