Ändrad tid igen för Årsmötet (nytt datum 17 juni)!!

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde)

!! Ändrad tid för Årsmötet i GNAO 2020 igen !!

Plats: Närtuna församlingshem.

Ny tid: Onsdag 17 juni, kl 19.00!!!

Pga situationen med Corona-viruset  har styrelsen i GNAO beslutat att flytta fram årsmötet till onsdag den 17 juni, kl 19.00.

Skälet är att försöka bidra till minskad smittspridning samt att inte utsätta riskgrupper för viruset.

Årsmötets dokument finns enl tidigare tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan;

Dagordning med 3 st bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Verksamhetsberättelse

Närtuna

2020-04-07 Styrelsen GNAO