Kallelse Årsmöte Torsdag 18/4 KL 19.00

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älg- och kronskötselområde)

Kallelse till Årsmöte i GNAO 2024.

Plats: Närtuna församlingshem.

Tid: Torsdag 18 april Kl:19.00

Kaffe och fikabröd kommer serveras.

Genomgång av årets och kommande års spillningsinventeringar kommer ske.  

I den mån jaktledare från jaktlag ej kan närvara fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid Årsmötet skall meddela det senast den 8 april till styrelsen.

Årsmötets dokument finns tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan senast fom 10 april:

Välkomna!

Närtuna

2024-03-27 Styrelsen GNAO

Planering inför årets spillningsinventering 20 – 28 april

Spillningsinventeringen äger rum 20 – 28 april 2024!

Tid för träff-utbildning: Måndag den 18:e mars kl 18:30 – 20:30 som kommer att ledas av Jägareförbundet på MS TEAMS. Länk för mötet kommer mailas ut till alla jaktledare.

Innehåll på TEAMS-Mötet:

• Genomförande av vårens spillningsinventering

• Älgläget i Stockholms län

• Aktuellt om afrikansk svinpest

Efter utbildningen kommer det skickas ut separat mejl med detaljer kring inventeringen

Hela inventeringen genomförs med hjälp av Viltdata appen. Varje inventerare behöver en smart telefon och i den kommer både navigering och instansning av värden att ske. Mer info kommer vid utbildningsträffen.

Vilket jaktlag som ska inventera vilken ruta återkommer vi med.

Styrelsen GNAO

Samrådsmöte 23/1 kl 19.00 inför älgskötselplanearbetet

Välkomna jaktlag och fastighetsägare till samrådsmöte tisdag den 23 januari kl 19.00 i Närtuna församlingshem med anledning av att skötselområdet ska upprätta en ny älgskötselplan för nästkommande treårsperiod. Denna plan ska vara inlämnad sista april.

Styrelsen kommer vid detta samråd presentera styrelsens förslag för älgförvaltningen under den kommande treårsperioden. Detta förslag kommer även mailas ut och läggas ut på hemsidan innan mötet.

Ladda ned agendan här: Agenda!

Styrelsen GNAO/2024-01-04

Protokoll efter mötet (Klicka här!)

Uppdaterad presentation efter mötet (Klicka här!)

4/11 2023 Söderhall-Härsby jaktlag har skjutit en Tjurkalv – Kalvkvoten färdigskjuten

4/11 2023 Söderhall-Härsby jaktlag har skjutit en tjurkalv. Slaktvikt 42 kg.

Därmed finns det inga kalvar kvar att skjuta.

Inom älgkvoten finns 4 hondjur kvar, varav ett utav dessa djur kan bytas mot en tjur, kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen genom Mattias Gunnarsson

Förändring i tilldelningen av vuxen älg för pågående jakt (1/11-2023)

Till samtliga jaktlag inom Gottröra Närtuna Älg- och Kronskötselområde (GNAO).

Styrelsen har idag beslutat att vi inom GNAO ska skjuta ett hondjur mindre än vi tidigare beslutat eftersom Fiskeså jaktlag önskar att inte jaga sin vuxentilldelning i år. Bakgrunden till detta beslut är osäkerhet kring älgtillgången i området.

Styrelsen beslutar samtidigt att vi ger möjlighet till de fyra jaktlag med tilldelning av vuxna kvar (Vardala, Adamsberg, Malmby och Häradshamra) att de får byta ut ett av hondjuren mot en tjur, dvs det ska framöver totalt max skjutas 3 hondjur och en tjur av dessa jaktlag. Bakgrunden till detta beslut är även här osäkerhet kring älgtillgången i området.

Av kalvar skjuter vi inte fler än 10 enligt tidigare och vi har därför en kalv kvar att skjuta.

Styrelsen GNAO, Närtuna 2023-11-01

Älg-och kronjakten 25/10-23 (status)

Som ni säkert förstår har inget skjutits på ett tag eftersom vi inte har lagt ut ngt på hemsidan.

Status för älg är fortfarande att det finns 2 kalvar och 5 hondjur av kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

Vi passar också på att informera om att det innan jakten började hittades en död älgko på Adamsberg och en sextaggare på Fiskeså (Gökan). Sen hittades för några dagar sedan en ganska stor pinntjur död på Berga.