28:e älgjaktsdagen (10/11-2019)

Igår den 10/11 sköt #5./Häradshamra jaktlag en tjur*.

Därmed är det totalt skjutet 9 kalvar samt 2 tjurar och 1 hondjur. Kvar att skjuta är 1 kalv och 1 hondjur i hela skötselområdet.

(*Jaktlaget har rapporterat in felskjutningen och omständigheterna kring den till styrelsen i skötselområdet.)

21:a älgjaktsdagen (Söndag 3/11-2019)

Igår söndag 11/3 sköt #5./Häradshamra en kvigkalv med slaktvikt 50 kg. Kvigkalven var avmagrad och höger bakben var brutet precis över klöven. Klöven var i princip helt av och hängde kvar endast i mjukdelar. Kalven sköts i närheten av Närtuna skjutbana i det fall någon har hört talas om någon trafikolycka i närheten med älg.

Därmed är det totalt skjutet 8 kalvar samt en tjur och ett hondjur. Kvar att skjuta är 2 kalvar och 2 hondjur.

Glöm inte att lämna in årets älgobs!

Som alla vet är älgobsen ett viktigt mätinstrument för oss alla i älgförvaltningen.

Här är blankett för älgobs. (Klicka här!)

Älgobsen ska rapporteras för de första 7 jaktdagarna under perioden 2019-10-14 — 2019-11-12.

Man ska rapportera älgobs även om man inte jagar älg, dvs om man tex är ute och jagar rådjur så är det en jaktdag man kan rapportera älgobs på!

Här är också resultatet av den spillningsinventering som genomfördes i våras i hela älgförvaltningsområdet (Klicka här!)

 

/Styrelsen GNAO