Kallelse till Höstmöte, onsdag 18/9 2019 kl 19.00

Välkomna på höstmöte i Närtuna församlingshem, onsdagen den 18/9 2019 kl 19.00!

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde)

Kallelse till Höstmöte 2019

Agenda

 • Genomgång av vårens spillningsinventeringsresultat
 • Genomgång av vår inlämnade älgskötselplan för 2019/2020/2021
 • Genomgång av styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner
  • GNAO har lämnat in en ny älgskötselplan för 2019/2020/2021, denna är ännu ej beslutad av Länsstyrelsen. Beslut från LST om denna plan ska komma senast den 14/9. Styrelsen kan därför inte presentera årets avskjutning/tilldelning i skrivandets stund utan kommer göra det på höstmötet senast.
   • I det fall vi ska skjuta vuxna älgar kommer de tilldelas utifrån areal (Gnaos totala areal/antalet älgar som ska skjutas). Om inte alla de tilldelade vuxna älgarna är skjutna efter den 15 dec, så släpps de till alla jaktlag att skjuta klart tills vuxenantalet är uppfyllt. Kalv kommer vi låta alla jaktlag jaga tills vi har uppnått kalvantalet, inga antalsbegränsningar för kalv för jaktlagen, annat än totalen.
  • Jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda djur och sedvanlig uppdatering på hemsidan.
  • Vi har för avsikt att fortsätta med plus-/minusareal-modellen, men föreslår att vi nollställer saldona iom att årets jakt börjar. Skälet till detta är bla annat att vi har många nya jaktlag som tillsammans star för stor del av vår areal, samt att vi under ett par år bara jagat kalv.
 • Information om nya arealer från Länsstyrelsen
  • Vi har nyligen fått ett beslut från LST om att vår totala areal har minskat. LST har beslutat att ta bort vatten, detaljplanlagda områden, småtomter och bebyggda tomter mindre än 1 ha. Styrelsen föreslår pga tidsbrist att vi under årets jakt använder de tidigare registrerade arealerna. Styrelsen föreslår även att vi under kommande året gör en översyn av alla fastigheter/jaktlag för att få en ny rättvis andel av totalarealen.
 • Möjligheten att gå ihop med andra älgskötselområden
  • LST och ÄFVGrupp har meddelat att vi I framtiden antagligen har för liten areal för att få vara Älgskötselområde. Styrelsen föreslår därför att vi ska ta kontakter för att undersöka möjligheterna för samgåenden med andra älgskötselområden.
 • Kaffe med dopp
 • Så fort vi får klart från LST vad årets avskjutning ska vara, så kommer vi publicera detta på hemsidan(gnao.se) tillsammans med preliminärt Älg-PM.

Närtuna 2019-09-09/Styrelsen GNAO

Kallelse till Årsmöte, onsdagen den 13 mars 2019 i Närtuna Församlingshem

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde)

Kallelse till Årsmöte i GNAO 2019. 

Plats: Närtuna församlingshem.

Tid: Onsdag 13 Mars Kl:19.00

Årsmötets dokument finns tillgängliga som klickbara länkar nedan;

Kaffe med dopp serveras

Välkomna!

Närtuna

2019-03-02 Styrelsen GNAO

Vinnare av 2018 års skinkskjutning.

2018 års vinnare av viltbanans skinkskjutning blev Peter Österberg med 94 p.
Första pris var ett Vildsvin på rot, på Klaus Lodders marker.

Tvåa blev Jan-Eric Carlsson med 90 p.
Trea blev Robin Örnberg med 68 p.

Vi var 9 st som tävlade om grisen, och alla fick pris.

Viltbanan är nu stängd över jul och nyår, och när den öppnar bestämmer vädret . info om öppet kommer på GNAOs och NGskfs hemsidor.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.

 

Jan-Eric.

Skyddsjakt en älg på Braheberg

Styrelsen i GNAO har fått in en begäran om skyddsjakt på älg från Braheberg, där det under en längre period har gått en större ansamling älgar (8-10 st) och betat i oljeväxterna morgon som kväll trots ihärdiga försök att skrämma iväg älgarna med hund och annat.

Styrelsen har tillstyrkt denna begäran efter samråd med älgförvaltningsgruppen och Länstyrelsen om skyddsjakt på en älg på Braheberg. Denna älg kommer avräknas från Brahebergs tilldelning nästa gång de får en tilldelad älg. Sedvanlig fällavgift mm gäller. Självklart uppmanas Braheberg att fortsätta med andra lämpliga störningsaktiviteter.

Styrelsen har valt att tillstyrka denna begäran eftersom detta är en mycket speciell situation där vi försöker hantera att det lokalt har ansamlats en större mängd älgar, snarare än att hantera att älgstammens total har ökat.

Styrelsen GNAO/2018-11-28

Påminnelse om att lämna in älgobsen!!!

Vi har fått in älgobs från 14 st jaktlag, bra jobbat. Saknar forfarande älgobs från följande jaktlag (även om ni inte har jagat alls, behöver ni lämna in och meddela det);

#2 Björkeberga

#9 Vardala

#10 Överlunda

#15 Helgåby/Nifsta

#17 Lisinge

#36 Västergården

#37 Nederlunda

#41 Berga

#43 Västanberga

#51 Odenslunds jaktklubb

#56 Ändeberga 1:4

# 57 Brosättra/Tallmo

#58 Slumsta 1:3

#33 Adamsberg

 

 

 

SKINKSKJUTNING 9 DEC PÅ VILTBANAN

Den 9 Dec har vi en tävling på viltbanan som vi kallar skinkskjutningen.

Första pris är ett vildsvin på rot, som är skänkt av Klaus Lodders. (Galt eller årsgris, ej sugga).

Tävlingen är med cal 22 LR. 24 skott + 4 provskott om så önskas.
Anmälan är mellan kl 10 00 – 11 30 tävlingsdagen.
Avgift 50 kr.
Många priser.
Lånebössa finns.

Efter tävlingen går det att skjuta fram till kl 14 00.