Älgjaktens 39:e dag 19/11 2020

Igår sköt Braheberg ett hondjur. Eftersom Braheberg i detta fall har gjort en felskjutning så konstaterar styrelsen GNAO att enl Älg-PM och stadgar att djuret ska lämnas till närmaste granne som ej fyllt sin tilldelning. Eftersom det fanns två jaktlag kvar med tilldelad vuxen älg, så lät styrelsen lottning avgöra vilket jaktlag som ska ha älgen och det blev Endeberga-Haglunda. Styrelsen har fått en skriftlig redogörelse av Braheberg av händelseförloppet för felskjutningen. Styrelsen kommer behandla ärendet i övrigt på nästa styrelsemöte.

Det finns fortfarande 6 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen GNAO

Dags att lämna in älgobsen, saknar från många jaktlag!!!!!!

Vi saknar fortfarande älgobs från många jaktlag. Ni ska rapportera de 7 första jaktdagarna ni har haft under älgjaktens första månad. Det är ok att rapportera obs även om ni tex bara har varit ute och jagat rådjur. Om ni inte har jagat alls under perioden, så meddela det också. Fyll i blanketten för älgobs och maila in ert resultat.

Saknar älgobs från följande jaktlag:

Vardala

Överlunda

Västergården

Nederlunda

Berga

Adamsberg

Lindsätra

12:e dagen på älgjakten 23/10 2020

Idag har Adamsberg skjutit 2 hondjur*. Därmed har skötselområdet skjutit fullt vad gäller hondjur, då fyra hondjur nu är skjutna. Detta innebär att fom imorgon är enkelkalv tillåtet eftersom hondjuren nu är skjutna. Det finns nu endast 7 kalvar kvar att skjuta, glöm inte bort att det är max en kalv per jaktlag.

*Eftersom Adamsberg i detta fall har gjort en överskjutning på vuxna, så konstaterar styrelsen GNAO att enl Älg-PM så ska djuret lämnas till närmaste granne som ej fyllt sin tilldelning. Eftersom det fanns tre jaktlag kvar med tilldelad vuxen älg, så lät styrelsen lottning avgöra vilket jaktlag som ska ha älgen och det blev Braheberg. Styrelsen har blivit utlovad en skriftlig redogörelse från Adamsberg för händelseförloppet för överskjutningen.

/Styrelsen GNAO