Planering inför årets spillningsinventering 20 – 28 april

Spillningsinventeringen äger rum 20 – 28 april 2024!

Tid för träff-utbildning: Måndag den 18:e mars kl 18:30 – 20:30 som kommer att ledas av Jägareförbundet på MS TEAMS. Länk för mötet kommer mailas ut till alla jaktledare.

Innehåll på TEAMS-Mötet:

• Genomförande av vårens spillningsinventering

• Älgläget i Stockholms län

• Aktuellt om afrikansk svinpest

Efter utbildningen kommer det skickas ut separat mejl med detaljer kring inventeringen

Hela inventeringen genomförs med hjälp av Viltdata appen. Varje inventerare behöver en smart telefon och i den kommer både navigering och instansning av värden att ske. Mer info kommer vid utbildningsträffen.

Vilket jaktlag som ska inventera vilken ruta återkommer vi med.

Styrelsen GNAO