Information om älgjakten 2022

  • GNAO följer älgskötselplan för 2022/2023/2024, vilken är fastställd av Länsstyrelsen för perioden 2022/2023. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 19 älgar (4 tjurar, 5 hondjur, 10 kalvar).
  • Tilldelningen av vuxna älgar är till följande jaktlag: Odenslund, Helgåby/Nifsta, Braheberg, Adamsberg, Nya Söderby, Häradshamra, Söderhall-Härsby, Vardala, Johannesberg. Inga restriktioner på tjurarna. Om de vuxna älgarna inte är skjutna per den 11 december och beslut tas att fortsätta jakten, går kvarstående vuxna älgar ut till en pott för de jaktlag som får jaga vuxen älg genom avlysningsjakt tills de vuxna är skjutna. Avstämningsmöte är inplanerat till måndag den 12/12 kl 19 för att avhandla detta. Separat kallelse via hemsidan sker i fall det blir aktuellt.
  • Arealen för vuxen älg är 1300 ha.
  • Kalv får alla jaktlag jaga som avlysningsjakt tills vi har nått det totala kalvantalet på 10 st. Enkelkalv tillåtet. Alla jaktlag får skjuta en kalv och jaktlag större än 500 ha får skjuta 2 kalvar.
  • Löpande daglig inrapportering av fällda älgar ska ske enl PM och uppdatering av antalen sker på hemsidan.
  • Älg- och Kronvilts-PM (Klicka här!)
  • Älg- och Kronvilts-OBS blankett (Klicka här!)
  • Protokoll Höstmötet (Klicka här!, och här!)

Styrelsen Gottröra Närtuna Älgskötselområde (GNAO)

Kallelse till Höstmöte, ons 21/9 2022, kl 19.00

Välkomna till höstmötet onsdagen den 21/8 kl 19.00 i Närtuna Församlingshem. Kaffe och fikabröd serveras.

Agenda

1. Styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner

2. Genomgång av PM för Älg- och Kronviltsjakt

3. Övriga frågor

Dokument att ladda ned:

x Kallelsen

x Årets tilldelning (Bilaga 1 till kallelsen)

x Beräkningar 2019-2021 (Bilaga 2 till kallelsen)

x Beräkningar 2022-2024 (Bilaga 3 till kallelsen)

x Prel. Älg- och KronviltsPM (Bilaga 4 till kallelsen)

Välkkomna/Styrelsen GNAO