Älgjaktens 22:a dag (29/10-22)

Idag har Odenslund och Nya Söderby skjutit ett hondjur var. Dessutom har Söderhall-Härsby skjutit en kvigkalv med slaktvikt 36 kg.

Därmed finns det två hondjur och två kalvar kvar att skjuta av älg.

Av Kronvilt att skjuta är fortfarande 1 hjort (max 10 taggar), 1 hind och 3 kalvar.

Älgjaktens trettonde dag (20/10-22)

Idag har Kårstaby skjutit en älgkalv (kvigkalv, 50 kg). Även Braheberg har skjutit en älgkalv idag (tjurkalv, 64 kg) som dessutom var första älgen för Hasses unga gråhund Charlie.

Därmed är det 4 hondjur och 4 kalvar kvar att skjuta av älg.

Av Kronvilt att skjuta är fortfarande 1 hjort (max 10 taggar), 1 hind, 3 kalvar.