4/11 2023 Söderhall-Härsby jaktlag har skjutit en Tjurkalv – Kalvkvoten färdigskjuten

4/11 2023 Söderhall-Härsby jaktlag har skjutit en tjurkalv. Slaktvikt 42 kg.

Därmed finns det inga kalvar kvar att skjuta.

Inom älgkvoten finns 4 hondjur kvar, varav ett utav dessa djur kan bytas mot en tjur, kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen genom Mattias Gunnarsson

Förändring i tilldelningen av vuxen älg för pågående jakt (1/11-2023)

Till samtliga jaktlag inom Gottröra Närtuna Älg- och Kronskötselområde (GNAO).

Styrelsen har idag beslutat att vi inom GNAO ska skjuta ett hondjur mindre än vi tidigare beslutat eftersom Fiskeså jaktlag önskar att inte jaga sin vuxentilldelning i år. Bakgrunden till detta beslut är osäkerhet kring älgtillgången i området.

Styrelsen beslutar samtidigt att vi ger möjlighet till de fyra jaktlag med tilldelning av vuxna kvar (Vardala, Adamsberg, Malmby och Häradshamra) att de får byta ut ett av hondjuren mot en tjur, dvs det ska framöver totalt max skjutas 3 hondjur och en tjur av dessa jaktlag. Bakgrunden till detta beslut är även här osäkerhet kring älgtillgången i området.

Av kalvar skjuter vi inte fler än 10 enligt tidigare och vi har därför en kalv kvar att skjuta.

Styrelsen GNAO, Närtuna 2023-11-01