4/11 2023 Söderhall-Härsby jaktlag har skjutit en Tjurkalv – Kalvkvoten färdigskjuten

4/11 2023 Söderhall-Härsby jaktlag har skjutit en tjurkalv. Slaktvikt 42 kg.

Därmed finns det inga kalvar kvar att skjuta.

Inom älgkvoten finns 4 hondjur kvar, varav ett utav dessa djur kan bytas mot en tjur, kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen genom Mattias Gunnarsson

Förändring i tilldelningen av vuxen älg för pågående jakt (1/11-2023)

Till samtliga jaktlag inom Gottröra Närtuna Älg- och Kronskötselområde (GNAO).

Styrelsen har idag beslutat att vi inom GNAO ska skjuta ett hondjur mindre än vi tidigare beslutat eftersom Fiskeså jaktlag önskar att inte jaga sin vuxentilldelning i år. Bakgrunden till detta beslut är osäkerhet kring älgtillgången i området.

Styrelsen beslutar samtidigt att vi ger möjlighet till de fyra jaktlag med tilldelning av vuxna kvar (Vardala, Adamsberg, Malmby och Häradshamra) att de får byta ut ett av hondjuren mot en tjur, dvs det ska framöver totalt max skjutas 3 hondjur och en tjur av dessa jaktlag. Bakgrunden till detta beslut är även här osäkerhet kring älgtillgången i området.

Av kalvar skjuter vi inte fler än 10 enligt tidigare och vi har därför en kalv kvar att skjuta.

Styrelsen GNAO, Närtuna 2023-11-01

Älg-och kronjakten 25/10-23 (status)

Som ni säkert förstår har inget skjutits på ett tag eftersom vi inte har lagt ut ngt på hemsidan.

Status för älg är fortfarande att det finns 2 kalvar och 5 hondjur av kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

Vi passar också på att informera om att det innan jakten började hittades en död älgko på Adamsberg och en sextaggare på Fiskeså (Gökan). Sen hittades för några dagar sedan en ganska stor pinntjur död på Berga.

14/10 2023 Johannesberg har skjutit en pinntjur. Tjurkvoten är mao färdigskjuten.

Den 14/10 2023 så har Johannesbergs Jaktlag skjutit en pinntjur med slaktvikt på 125 kg. Således finns INGA tjurar kvar att skjuta. Dessutom har Överlunda skjutit en kvigkalv på 69 kg

Därmed finns det 3 kalvar och 5 hondjur av älg kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen genom Mattias Gunnarsson