Information om älgjakten 2021

  • GNAO följer älgskötselplan för 2019/2020/2021, vilken är fastställd av Länsstyrelsen. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 14 älgar (2 tjurar, 2 hondjur, 10 kalvar), vilket innebär en avskjutning på ca 1,6 älgar/1000 ha.
  • Tilldelningen av vuxna älgar är till följande jaktlag: # 21, Ticksta jaktlag, # 10, Överlunda jaktlag, # 12, Söderby jaktlag, # 60, Lindsättra jaktlag. Inga restriktioner på tjurarna. Om de vuxna älgarna inte är skjutna per den 12 december, går kvarstående vuxna älgar ut till en pott för de jaktlag som får jaga vuxen älg genom avlysningsjakt tills de fyra är skjutna. Avstämningsmöte är inplanerat till måndag den 13/12 kl 19 för att avhandla detta. Separat kallelse via hemsidan sker i fall det blir aktuellt.
  • Tilldelningslistan för i år med beräkningar (Klicka här!) Arealen för vuxen älg är 1610 ha (7516 ha x 3år/14 vuxna) enl GNAOS nya tilldelningsmodell.
  • Kalv får alla jaktlag jaga som avlysningsjakt tills vi har nått det totala kalvantalet på 10 st. Löpande daglig inrapportering av fällda djur och daglig uppdatering på hemsidan. Enkelkalv tillåtet. Alla jaktlag kan skjuta en kalv och jaktlag större än 500 ha kan skjuta 2 kalvar.
  • Älg-PM ( Klicka här!)
  • 18 jaktlag var representerade på Höstmötet som hölls den 15 september 2021, protokoll från Höstmötet kommer inom kort.
  • På höstmötet efterfrågades den uppdaterade teoretiska avskjutningsplanen 2022-2024 (Klicka här!)
  • Älg-OBS blankett (Klicka här!)
  • Protokoll Höstmötet (Klicka här! och här!)

Styrelsen Gottröra Närtuna Älgskötselområde (GNAO)