Protokoll Årsmötet samt Höstmöte bestämt till 22/9 kl 19.00

Den 17 juni höll vi årsmöte utomhus utanför församlingshemmet i Närtuna, 10 st jaktlag närvarade. Höstmötet bestämdes hållas tisdagen den 22 september kl 19.00 i församlingshemmet Närtuna. Mer info om detta senare. Höstmötet kommer hållas inomhus, menpga pandemin kommer vi inte servera fika och begränsar antalet deltagare till 1 person/jaktlag. Självklart kan ombud med fullmakt närvara istället för någon annan.

Protokoll och bilaga från Årsmötet att ladda ned:

Protokoll Årsmötet 2020

Bilaga till årsmötesprotokoll

 

För styrelsen/Rikard Lindström