Historia

Så startade Gottröra Närtuna älgskötselområde.

Gottröra Närtuna älgskötselområde startade 1992 med ett stormöte i Gottröra församlingshem.
Bernt Larsson hade kallat 33 st av traktens områden, varav ca 20 st var generella områden, till ett möte  för att diskutera om det fanns intresse för att starta ett storlicensområde. Av dessa  infann sej representanter för 13 st jaktlag till mötet. Dessutom fanns Lars Tagesson representant för Rimbo kretsen och Seth Jansson och Åke Östling från Olands jaktvårdskrets i Uppsala län..
Bernt Larsson valdes till ordf. och Jan-Eric Carlsson till sek.

En röstning om minimiareal för att bli tilldelad minst en kalv utföll med siffrorna 25ha/9röster – 50ha/12 röster. Mötet enades om att minimigränsen för att få vara ett eget område innom storlicensen var 50 ha, och då samtidigt vara garanterad minst en kalv i tilldelning varje år. Tilldelningen skulle ske enl. +- areals principen med koefficienten 0,5. Mötet enades även om stadgar som skulle gälla tillsvidare.
En arbetsgrupp bildades för att jobba vidare på förslaget. Arbetsgruppen bestod av Bernt Larsson (Steninge), Jan-Eric Carlsson (Stora Åkerby), Göran Eriksson (Tarv), Olle Karlsson (Vardala), Peter Andersson (Malmby), Ingmar Mattsson (Fiskeså), och Jan Holmerin (Häradshamra).

Arbetsgruppen träffades hemma hos Bernt Larsson den 9 Mars 1993. Gruppen beslutade att skick ut ett formulär till alla jaktlag i Gottröra och Närtuna för att ansöka om anslutning till bildande av storlicens 1994. På detta formulär skulle de jaktlag som ville ansluta sej till Storlicensen, notera areal och jaktledare med adress och telefon nummer samt underteckna ansökan. Max Johansson (Grönlund) utsågs till kassör.

23 November 1993 bestämdes att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om bildande av storlicens. Tillsammans med ansökan bifogades en tilldelning, beräknad på 1 st  djur/ 250 ha med vartannat djur en kalv.
20 September 1994 hade storlicensen sitt första möte. Där beslutades att till årets älgjakt ha honförbud. Det beslutades också att på kommande årsmöte välja en ordinarie styrelse för storlicensen.

På årsmötet Torsdagen 29 December 1994 valdes Styrelsen.