Älgjaktens 45:e dag (22/11-2021)

Idag rapporterade Johannesberg att de två kalvar de för en dryg vecka sedan inrapporterat, idag vid styckningen visade sig vara en tjurkalv och ett hondjur, dvs en felskjutning har skett.

Enl vårt PM/stadgar så har det styckade hondjuret nu överlämnats till #12 Söderby som innan detta hade ett hondjur kvar att skjuta.


Detta innebär att de vuxna djuren nu är färdigskjutna men att det fortfarande finns kvar en kalv att skjuta.