Hög tid att lämna in älgobsen!!!

Jätteviktigt att ni lämnar in älgobsen nu!!! Meddela även om ni inte har jagat, vi saknar älgobsen från följande jaktlag:

10. Överlunda

14. Stora Åby

15. Nifsta

16. Söderby

17. Lisinge

37. Nederlunda

58. Slumsta 1:3

60. Lindsättra