Kallelse Höstmöte onsdag 15/9 2021 kl 19.00

Höstmötet äger rum onsdag 15/9 2021, kl 19.00 i Närtuna Församlingshem.

Kallelse Höstmöte GNAO 2021-09-15 (Klicka här)

Bilaga 1, Årets tilldelning, korrigerad 2021-09-09 (Klicka här)

Bilaga 2, Exempel teoretisk avskjutningsplan 2022-2024 (Klicka här)

Bilaga 3, Preliminär PM_ALG_2021_2022 (Klicka här)

/Styrelsen GNAO