Förändring i tilldelningen av vuxen älg för pågående jakt (1/11-2023)

Till samtliga jaktlag inom Gottröra Närtuna Älg- och Kronskötselområde (GNAO).

Styrelsen har idag beslutat att vi inom GNAO ska skjuta ett hondjur mindre än vi tidigare beslutat eftersom Fiskeså jaktlag önskar att inte jaga sin vuxentilldelning i år. Bakgrunden till detta beslut är osäkerhet kring älgtillgången i området.

Styrelsen beslutar samtidigt att vi ger möjlighet till de fyra jaktlag med tilldelning av vuxna kvar (Vardala, Adamsberg, Malmby och Häradshamra) att de får byta ut ett av hondjuren mot en tjur, dvs det ska framöver totalt max skjutas 3 hondjur och en tjur av dessa jaktlag. Bakgrunden till detta beslut är även här osäkerhet kring älgtillgången i området.

Av kalvar skjuter vi inte fler än 10 enligt tidigare och vi har därför en kalv kvar att skjuta.

Styrelsen GNAO, Närtuna 2023-11-01