Samrådsmöte 23/1 kl 19.00 inför älgskötselplanearbetet

Välkomna jaktlag och fastighetsägare till samrådsmöte tisdag den 23 januari kl 19.00 i Närtuna församlingshem med anledning av att skötselområdet ska upprätta en ny älgskötselplan för nästkommande treårsperiod. Denna plan ska vara inlämnad sista april.

Styrelsen kommer vid detta samråd presentera styrelsens förslag för älgförvaltningen under den kommande treårsperioden. Detta förslag kommer även mailas ut och läggas ut på hemsidan innan mötet.

Ladda ned agendan här: Agenda!

Styrelsen GNAO/2024-01-04

Protokoll efter mötet (Klicka här!)

Uppdaterad presentation efter mötet (Klicka här!)