Glöm inte att lämna in årets älgobs!

Som alla vet är älgobsen ett viktigt mätinstrument för oss alla i älgförvaltningen.

Här är blankett för älgobs. (Klicka här!)

Älgobsen ska rapporteras för de första 7 jaktdagarna under perioden 2019-10-14 — 2019-11-12.

Man ska rapportera älgobs även om man inte jagar älg, dvs om man tex är ute och jagar rådjur så är det en jaktdag man kan rapportera älgobs på!

Här är också resultatet av den spillningsinventering som genomfördes i våras i hela älgförvaltningsområdet (Klicka här!)

 

/Styrelsen GNAO

 

 

Information om Älgjakten 2019/2020

 • GNAO har lämnat in en ny älgskötselplan för 2019/2020/2021, vilken är fastställd av Länsstyrelsen. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 1 tjur, 3 hondjur och 10 kalvar. Totalt 14 älgar, vilket innebär en avskjutning på 1,6 älgar/1000 ha.
 • De 4 vuxna älgarna tilldelas till de 4 största jaktlagen (Johannesberg, Vardala, Häradshamra, Fiskeså) med en vuxen älg vardera. Om inte dessa tilldelade vuxna älgar är skjutna per den 15 december, så släpps de som återstår till alla jaktlag att skjuta klart tills vuxenantalet är uppfyllt. Arealen för vuxen älg är 8854/14=630 ha.
 • Kalv får alla jaktlag jaga tills vi har uppnått det totala kalvantalet, inga antalsbegränsningar för kalv för jaktlagen, annat än totalen. Arealen för kalv är 50 ha.
 • Fyror och sexor är fredade och vi prioriterar att skjuta fjolingar pga sommaren 2018.
 • Jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda djur och sedvanlig uppdatering på hemsidan.
 • Vi fortsätter med plus-/minusareal-modellen, men nollställer saldona iom att årets jakt börjar. Skälet till detta är bla annat att vi har många nya jaktlag som tillsammans står för stor del av vår areal, samt att vi under ett par år bara jagat kalv.
 • Älg-PM (Klicka här!)

Fortsätt läsa Information om Älgjakten 2019/2020

Kallelse till Höstmöte, onsdag 18/9 2019 kl 19.00

Välkomna på höstmöte i Närtuna församlingshem, onsdagen den 18/9 2019 kl 19.00!

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älgskötselområde)

Kallelse till Höstmöte 2019

Agenda

 • Genomgång av vårens spillningsinventeringsresultat
 • Genomgång av vår inlämnade älgskötselplan för 2019/2020/2021
 • Genomgång av styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner
  • GNAO har lämnat in en ny älgskötselplan för 2019/2020/2021, denna är ännu ej beslutad av Länsstyrelsen. Beslut från LST om denna plan ska komma senast den 14/9. Styrelsen kan därför inte presentera årets avskjutning/tilldelning i skrivandets stund utan kommer göra det på höstmötet senast.
   • I det fall vi ska skjuta vuxna älgar kommer de tilldelas utifrån areal (Gnaos totala areal/antalet älgar som ska skjutas). Om inte alla de tilldelade vuxna älgarna är skjutna efter den 15 dec, så släpps de till alla jaktlag att skjuta klart tills vuxenantalet är uppfyllt. Kalv kommer vi låta alla jaktlag jaga tills vi har uppnått kalvantalet, inga antalsbegränsningar för kalv för jaktlagen, annat än totalen.
  • Jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda djur och sedvanlig uppdatering på hemsidan.
  • Vi har för avsikt att fortsätta med plus-/minusareal-modellen, men föreslår att vi nollställer saldona iom att årets jakt börjar. Skälet till detta är bla annat att vi har många nya jaktlag som tillsammans star för stor del av vår areal, samt att vi under ett par år bara jagat kalv.
 • Information om nya arealer från Länsstyrelsen
  • Vi har nyligen fått ett beslut från LST om att vår totala areal har minskat. LST har beslutat att ta bort vatten, detaljplanlagda områden, småtomter och bebyggda tomter mindre än 1 ha. Styrelsen föreslår pga tidsbrist att vi under årets jakt använder de tidigare registrerade arealerna. Styrelsen föreslår även att vi under kommande året gör en översyn av alla fastigheter/jaktlag för att få en ny rättvis andel av totalarealen.
 • Möjligheten att gå ihop med andra älgskötselområden
  • LST och ÄFVGrupp har meddelat att vi I framtiden antagligen har för liten areal för att få vara Älgskötselområde. Styrelsen föreslår därför att vi ska ta kontakter för att undersöka möjligheterna för samgåenden med andra älgskötselområden.
 • Kaffe med dopp
 • Så fort vi får klart från LST vad årets avskjutning ska vara, så kommer vi publicera detta på hemsidan(gnao.se) tillsammans med preliminärt Älg-PM.

Närtuna 2019-09-09/Styrelsen GNAO