28:e älgjaktsdagen (10/11-2019)

Igår den 10/11 sköt #5./Häradshamra jaktlag en tjur*.

Därmed är det totalt skjutet 9 kalvar samt 2 tjurar och 1 hondjur. Kvar att skjuta är 1 kalv och 1 hondjur i hela skötselområdet.

(*Jaktlaget har rapporterat in felskjutningen och omständigheterna kring den till styrelsen i skötselområdet.)

21:a älgjaktsdagen (Söndag 3/11-2019)

Igår söndag 11/3 sköt #5./Häradshamra en kvigkalv med slaktvikt 50 kg. Kvigkalven var avmagrad och höger bakben var brutet precis över klöven. Klöven var i princip helt av och hängde kvar endast i mjukdelar. Kalven sköts i närheten av Närtuna skjutbana i det fall någon har hört talas om någon trafikolycka i närheten med älg.

Därmed är det totalt skjutet 8 kalvar samt en tjur och ett hondjur. Kvar att skjuta är 2 kalvar och 2 hondjur.

Glöm inte att lämna in årets älgobs!

Som alla vet är älgobsen ett viktigt mätinstrument för oss alla i älgförvaltningen.

Här är blankett för älgobs. (Klicka här!)

Älgobsen ska rapporteras för de första 7 jaktdagarna under perioden 2019-10-14 — 2019-11-12.

Man ska rapportera älgobs även om man inte jagar älg, dvs om man tex är ute och jagar rådjur så är det en jaktdag man kan rapportera älgobs på!

Här är också resultatet av den spillningsinventering som genomfördes i våras i hela älgförvaltningsområdet (Klicka här!)

 

/Styrelsen GNAO

 

 

Information om Älgjakten 2019/2020

  • GNAO har lämnat in en ny älgskötselplan för 2019/2020/2021, vilken är fastställd av Länsstyrelsen. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 1 tjur, 3 hondjur och 10 kalvar. Totalt 14 älgar, vilket innebär en avskjutning på 1,6 älgar/1000 ha.
  • De 4 vuxna älgarna tilldelas till de 4 största jaktlagen (Johannesberg, Vardala, Häradshamra, Fiskeså) med en vuxen älg vardera. Om inte dessa tilldelade vuxna älgar är skjutna per den 15 december, så släpps de som återstår till alla jaktlag att skjuta klart tills vuxenantalet är uppfyllt. Arealen för vuxen älg är 8854/14=630 ha.
  • Kalv får alla jaktlag jaga tills vi har uppnått det totala kalvantalet, inga antalsbegränsningar för kalv för jaktlagen, annat än totalen. Arealen för kalv är 50 ha.
  • Fyror och sexor är fredade och vi prioriterar att skjuta fjolingar pga sommaren 2018.
  • Jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda djur och sedvanlig uppdatering på hemsidan.
  • Vi fortsätter med plus-/minusareal-modellen, men nollställer saldona iom att årets jakt börjar. Skälet till detta är bla annat att vi har många nya jaktlag som tillsammans står för stor del av vår areal, samt att vi under ett par år bara jagat kalv.
  • Älg-PM (Klicka här!)

Läs hela inlägget Information om Älgjakten 2019/2020