Kallelse Höstmöte, onsdag 20/9 kl 19.00

Välkomna till höstmötet, onsdagen den 20/9 2023 kl 19.00 i Närtuna Församlingshem. Kaffe och fikabröd serveras.

Tidigare annonserad ev. föredragshållare kan tyvärr ej närvara på höstmötet. Vi hoppas istället att vi kan få med hen till Årsmötet i vår.

Agenda

  1. Genomgång av styrelsens förslag til årets avskjutning/tilldelning och restriktioner
  2. Genomgång PM för Älg- och Kronviltsjakt
  3. Valberedning
  4. Arbete med ny älgskötselplan och spillningsinventeringar framöver
  5. Övriga frågor

Dokument att ladda ned:

Välkomna!/Styrelsen GNAO