14/10 2023 Johannesberg har skjutit en pinntjur. Tjurkvoten är mao färdigskjuten.

Den 14/10 2023 så har Johannesbergs Jaktlag skjutit en pinntjur med slaktvikt på 125 kg. Således finns INGA tjurar kvar att skjuta. Dessutom har Överlunda skjutit en kvigkalv på 69 kg

Därmed finns det 3 kalvar och 5 hondjur av älg kvar att skjuta.

Av Kron finns det fortfarande 2 hindar och 4 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen genom Mattias Gunnarsson