Kallelse Årsmöte Torsdag 18/4 KL 19.00

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna älg- och kronskötselområde)

Kallelse till Årsmöte i GNAO 2024.

Plats: Närtuna församlingshem.

Tid: Torsdag 18 april Kl:19.00

Kaffe och fikabröd kommer serveras.

Genomgång av årets och kommande års spillningsinventeringar kommer ske.  

I den mån jaktledare från jaktlag ej kan närvara fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid Årsmötet skall meddela det senast den 8 april till styrelsen.

Årsmötets dokument finns tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan senast fom 10 april:

Välkomna!

Närtuna

2024-03-27 Styrelsen GNAO