31:a älgjaktsdagen (13/11-19)-kalvjakten slut!

Idag den 13/11 sköt #10./Överlunda jaktlag en kvigkalv med slaktvikt 59 kg.

Därmed är det totalt skjutet 10 kalvar samt 2 tjurar och 1 hondjur. Kvar att skjuta är endast 1 vuxet hondjur i hela skötselområdet.

Obs glöm inte att lämna in älgobsen!!!!