21:a älgjaktsdagen (Söndag 3/11-2019)

Igår söndag 11/3 sköt #5./Häradshamra en kvigkalv med slaktvikt 50 kg. Kvigkalven var avmagrad och höger bakben var brutet precis över klöven. Klöven var i princip helt av och hängde kvar endast i mjukdelar. Kalven sköts i närheten av Närtuna skjutbana i det fall någon har hört talas om någon trafikolycka i närheten med älg.

Därmed är det totalt skjutet 8 kalvar samt en tjur och ett hondjur. Kvar att skjuta är 2 kalvar och 2 hondjur.