Inget decembermöte den 13:e!!

Hej, eftersom älgjakten är slut så kommer vi inte ha något decembermöte som vi prel. planerat.

Vi passar samtidigt på att påminna de som inte lämnat in älgobs att inkomma med den. Följande jaktlag har inte lämnat in älgobs:

10. Överlunda

14. Stora Åby

15. Nifsta

16. Söderby

17. Lisinge

37. Nederlunda

58. Slumsta 1:3

60. Lindsättra