Information om älgjakten 2020

  • GNAO följer älgskötselplan för 2019/2020/2021, vilken är fastställd av Länsstyrelsen. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 1 tjur, 3 hondjur och 10 kalvar. Totalt 14 älgar, vilket innebär en avskjutning på ca 1,6 älgar/1000 ha.
  • Jakten ska genomföras som en avlysningsjakt med löpande daglig inrapportering av fällda djur och uppdatering på hemsidan.
  • Årets tilldelning av vuxna djur är 7 st (men max 4 st får skjutas). Tilldelningslistan (Klicka här!)  Arealen för tilldelat vuxet djur är enl GNAOS plus-minusmodell1250 ha.
  • Kalv får alla jaktlag jaga tills vi har uppnått det totala kalvantalet på 10 st. Max en kalv får skjutas per jaktlag. Arealen för skjuten kalv är 50 ha. Endast en av dubbelkalv är tillåtet fram till att tidpunkten för att alla hondjur är skjutna i skötselområdet eller tom 2020-11-08.
  • Fyror och sexor är fredade.
  • Älg-PM (Klicka här!)

18 jaktlag var representerade på Höstmötet som hölls den 22 september 2020, protokoll från Höstmötet (Klicka här!)

//2020-09-29/Styrelsen Gottröra-Närtuna Älgskötselområde