Kompletteringar inför höstmötet

Länsstyrelsen nu beslutat och skickat oss en uppdaterad fastighetslista i enlighet med nya reglerna för registrering av älgmark. Därmed har vi nu uppdaterade arealer för alla jaktlag. I samma dokument finns även avskjutning från förra året samt tilldelning för 2020 med, Klicka här!

Till höstmötet har även inkommit ett yttrande från Sven Karlsson ang styrelsens förslag att skjuta en av dubbelkalv. Läs Svens yttrande här!

Styrelsen Gnao 2020-09-21