Kallelse till Årsmöte GNAO onsdag 10 maj 2023, kl 19.00

Plats: Närtuna Församlingshem

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna Älg- och kronskötselområde)

Årsmöte kommer hållas i Närtuna församlingshem den 10 maj 2023, kl 19.00. I den mån jaktledare från jaktlag ej kan närvara fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra.

Fika kommer serveras.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid Årsmötet skall meddela det senast den 1 maj till styrelsen.

Årsmötets samtliga dokument finns tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan senast 2 maj:

Kallelsen (klicka här!)

Dagordning (klicka här!)

Verksamhetsberättelse (klicka här!)

Inkomna motioner; bilaga 1 (klicka här!)

Inkomna motioner; bilaga 2 (klicka här!)

Styrelsens kommentar till motionerna (klicka här!)

Valberedningens förslag (klicka här!)

Styrelsens kommentar till valberednings förslag (klicka här!)

Välkomna önskar styrelsen i Gottröra Närtuna Älg- och kronskötselområde!