Femte dagen på älgjakten (12/10-22)

Idag har Kårstaby skjutit en kronhind med slaktvikt 79 kg.

Inga älgar är inrapporterade skjutna.

Kvar av älgar att skjuta är fortfarande 1 tjur, 4 hondjur och 8 kalvar.

Kvar av Kronvilt att skjuta är 1 hjort (max 10 taggar), 1 hind och 3 kalvar.