Förslag från styrelsen GNAO

Till alla jaktlag i GNAO.

Vid höstmötet och samtal därefter med olika jaktlag har åsikter framförts till styrelsen om att vi i år skulle sänka arealen för vuxen älg med risk för att de inte annars kommer att skjutas av de jaktlag som tilldelats älgarna på denna arealnivå.

Styrelsen har vid extra styrelsemöte 2022-10-04 enhälligt beslutat att inkomma med en motion (bilagd, klicka här!) till årsmötet 2022 för beslut för att hantera denna problematik.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att arealen för vuxen älg kommer hamna någonstans i intervallet 1000 – 1300 ha för 6-årsperioden 2019-2024, men den exakta arealen för perioden kommer inte slås fast förrän motionen och den nya älgskötselplanen är tagen nästa år.

Sittande styrelse har för avsikt att nästa år lämna in en älgskötselplan med en avskjutning på 2 älgar/1000 ha med 50/50 fördelning mellan vuxen och kalv.

Närtuna 2021-10-05

Styrelsen GNAO