Kallelse till Årsmöte i GNAO 2021

Kallelse till Årsmöte i GNAO 2021.

Plats: Närtuna församlingshem.

Tid: Tisdag 25 Maj Kl:19.00

Årsmötet kommer hållas utomhus likt förra året pga av pandemin. Medtag eget fika och ryggsäck att sitta på. Jaktlagen uppmanas att endast närvara med en representant. Självklart fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid Årsmötet skall meddela det senast den 18 april till styrelsen.

Årsmötets dokument finns tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan fom 28 april:

  • Dagordning
  • Verksamhetsberättelse
  • Ev motioner

Välkomna!

Närtuna

2021-03-14 Styrelsen GNAO