Älgjaktens 39:e dag 19/11 2020

Igår sköt Braheberg ett hondjur. Eftersom Braheberg i detta fall har gjort en felskjutning så konstaterar styrelsen GNAO att enl Älg-PM och stadgar att djuret ska lämnas till närmaste granne som ej fyllt sin tilldelning. Eftersom det fanns två jaktlag kvar med tilldelad vuxen älg, så lät styrelsen lottning avgöra vilket jaktlag som ska ha älgen och det blev Endeberga-Haglunda. Styrelsen har fått en skriftlig redogörelse av Braheberg av händelseförloppet för felskjutningen. Styrelsen kommer behandla ärendet i övrigt på nästa styrelsemöte.

Det finns fortfarande 6 kalvar kvar att skjuta.

/Styrelsen GNAO