Dags att lämna in älgobsen, saknar från många jaktlag!!!!!!

Vi saknar fortfarande älgobs från många jaktlag. Ni ska rapportera de 7 första jaktdagarna ni har haft under älgjaktens första månad. Det är ok att rapportera obs även om ni tex bara har varit ute och jagat rådjur. Om ni inte har jagat alls under perioden, så meddela det också. Fyll i blanketten för älgobs och maila in ert resultat.

Saknar älgobs från följande jaktlag:

Vardala

Överlunda

Västergården

Nederlunda

Berga

Adamsberg

Lindsätra