Information om Älgjakten 2019/2020

  • GNAO har lämnat in en ny älgskötselplan för 2019/2020/2021, vilken är fastställd av Länsstyrelsen. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 1 tjur, 3 hondjur och 10 kalvar. Totalt 14 älgar, vilket innebär en avskjutning på 1,6 älgar/1000 ha.
  • De 4 vuxna älgarna tilldelas till de 4 största jaktlagen (Johannesberg, Vardala, Häradshamra, Fiskeså) med en vuxen älg vardera. Om inte dessa tilldelade vuxna älgar är skjutna per den 15 december, så släpps de som återstår till alla jaktlag att skjuta klart tills vuxenantalet är uppfyllt. Arealen för vuxen älg är 8854/14=630 ha.
  • Kalv får alla jaktlag jaga tills vi har uppnått det totala kalvantalet, inga antalsbegränsningar för kalv för jaktlagen, annat än totalen. Arealen för kalv är 50 ha.
  • Fyror och sexor är fredade och vi prioriterar att skjuta fjolingar pga sommaren 2018.
  • Jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av fällda djur och sedvanlig uppdatering på hemsidan.
  • Vi fortsätter med plus-/minusareal-modellen, men nollställer saldona iom att årets jakt börjar. Skälet till detta är bla annat att vi har många nya jaktlag som tillsammans står för stor del av vår areal, samt att vi under ett par år bara jagat kalv.
  • Älg-PM (Klicka här!)

2019-09-23/Styrelsen Gottröra-Närtuna Älgskötselområde