Första dagen på älgjakten (8/10-2023)

Idag har följande jaktlag skjutit en kalv: Nya Söderby (kvigkalv slaktvikt 60 kg), Risby (tjurkalv, slaktvikt 17 kg), Häradshamra (tjurkalv, slaktvikt 72 kg) och Vardala (tjurkalv, slaktvikt 58 kg).

Söderhall-Härsby har skjutit en tjur (sextaggare)

Det innebär att det finns 6 kalvar kvar att skjuta samt 3 tjurar och 5 hondjur.