Information om Älgjakten 2023

  • GNAO följer älgskötselplan för 2022/2023/2024, vilken är fastställd av Länsstyrelsen för perioden 2022/2023. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 19 älgar (4 tjurar, 5 hondjur, 10 kalvar).
  • Tilldelningen av vuxna älgar är en till följande jaktlag: Ubby, Berga, Malmby, Adamsberg, Fiskeså, Häradshamra, Vardala, Johannesberg och Söderhall-Härsby. Inga restriktioner på tjurarna.
  • Styrelsen kan besluta att avbryta jakten. I det fall det blir aktuellt hålls avstämningsmöte som är inplanerat till måndag den 11/12 kl 19 för att avhandla detta. Separat kallelse via hemsidan sker i fall det blir aktuellt.
  • Arealen för vuxen älg är 1300 ha.
  • Kalv får alla jaktlag jaga som avlysningsjakt tills vi har nått det totala kalvantalet på 10 st. Enkelkalv tillåtet. Alla jaktlag får skjuta en kalv och jaktlag större än 500 ha får skjuta 2 kalvar.
  • Jakten på Kronvilt sker som avlysningsjakt och ska max uppgå till 1 hjort (max 10 taggar), 2 hindar och 4 kalvar i skötselområdet.
  • Löpande daglig inrapportering av fällda älgar och kronvilt ska ske enl PM och uppdatering av antalen sker på hemsidan.
  • Älg- och Kronvilts-PM (Klicka här!).
  • Älg- och Kronvilts-OBS blankett (Klicka här!)
  • Protokoll Höstmötet (Klicka här! och här!)