Älgjaktens 22:a dag (29/10-22)

Idag har Odenslund och Nya Söderby skjutit ett hondjur var. Dessutom har Söderhall-Härsby skjutit en kvigkalv med slaktvikt 36 kg.

Därmed finns det två hondjur och två kalvar kvar att skjuta av älg.

Av Kronvilt att skjuta är fortfarande 1 hjort (max 10 taggar), 1 hind och 3 kalvar.