Kallelse till Höstmöte, ons 21/9 2022, kl 19.00

Välkomna till höstmötet onsdagen den 21/8 kl 19.00 i Närtuna Församlingshem. Kaffe och fikabröd serveras.

Agenda

1. Styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner

2. Genomgång av PM för Älg- och Kronviltsjakt

3. Övriga frågor

Dokument att ladda ned:

x Kallelsen

x Årets tilldelning (Bilaga 1 till kallelsen)

x Beräkningar 2019-2021 (Bilaga 2 till kallelsen)

x Beräkningar 2022-2024 (Bilaga 3 till kallelsen)

x Prel. Älg- och KronviltsPM (Bilaga 4 till kallelsen)

Välkkomna/Styrelsen GNAO