6: e älgjaktsdagen (lör 19/10) 2019

Idag har 11./Johannesberg skjutit en pinntjur och en kvigkalv (slaktvikt 60 kg)

Iom detta har 5 kalvar och två vuxna skjutits (ett hondjur och en tjur).

Därmed finns det två hondjur samt 5 kalvar kvar att skjuta.