Första dagen på älgjakten (8/10-2023)

Idag har följande jaktlag skjutit en kalv: Nya Söderby (kvigkalv slaktvikt 60 kg), Risby (tjurkalv, slaktvikt 17 kg), Häradshamra (tjurkalv, slaktvikt 72 kg) och Vardala (tjurkalv, slaktvikt 58 kg).

Söderhall-Härsby har skjutit en tjur (sextaggare)

Det innebär att det finns 6 kalvar kvar att skjuta samt 3 tjurar och 5 hondjur.

Information om Älgjakten 2023

 • GNAO följer älgskötselplan för 2022/2023/2024, vilken är fastställd av Länsstyrelsen för perioden 2022/2023. Årets avskjutning inom ÄSO ska uppgå till 19 älgar (4 tjurar, 5 hondjur, 10 kalvar).
 • Tilldelningen av vuxna älgar är en till följande jaktlag: Ubby, Berga, Malmby, Adamsberg, Fiskeså, Häradshamra, Vardala, Johannesberg och Söderhall-Härsby. Inga restriktioner på tjurarna.
 • Styrelsen kan besluta att avbryta jakten. I det fall det blir aktuellt hålls avstämningsmöte som är inplanerat till måndag den 11/12 kl 19 för att avhandla detta. Separat kallelse via hemsidan sker i fall det blir aktuellt.
 • Arealen för vuxen älg är 1300 ha.
 • Kalv får alla jaktlag jaga som avlysningsjakt tills vi har nått det totala kalvantalet på 10 st. Enkelkalv tillåtet. Alla jaktlag får skjuta en kalv och jaktlag större än 500 ha får skjuta 2 kalvar.
 • Jakten på Kronvilt sker som avlysningsjakt och ska max uppgå till 1 hjort (max 10 taggar), 2 hindar och 4 kalvar i skötselområdet.
 • Löpande daglig inrapportering av fällda älgar och kronvilt ska ske enl PM och uppdatering av antalen sker på hemsidan.
 • Älg- och Kronvilts-PM (Klicka här!).
 • Älg- och Kronvilts-OBS blankett (Klicka här!)
 • Protokoll Höstmötet (Klicka här! och här!)

Kallelse Höstmöte, onsdag 20/9 kl 19.00

Välkomna till höstmötet, onsdagen den 20/9 2023 kl 19.00 i Närtuna Församlingshem. Kaffe och fikabröd serveras.

Tidigare annonserad ev. föredragshållare kan tyvärr ej närvara på höstmötet. Vi hoppas istället att vi kan få med hen till Årsmötet i vår.

Agenda

 1. Genomgång av styrelsens förslag til årets avskjutning/tilldelning och restriktioner
 2. Genomgång PM för Älg- och Kronviltsjakt
 3. Valberedning
 4. Arbete med ny älgskötselplan och spillningsinventeringar framöver
 5. Övriga frågor

Dokument att ladda ned:

Välkomna!/Styrelsen GNAO

Kallelse till Årsmöte GNAO onsdag 10 maj 2023, kl 19.00

Plats: Närtuna Församlingshem

Till alla jaktlag i GNAO (Gottröra Närtuna Älg- och kronskötselområde)

Årsmöte kommer hållas i Närtuna församlingshem den 10 maj 2023, kl 19.00. I den mån jaktledare från jaktlag ej kan närvara fungerar ombud med skriftlig fullmakt bra.

Fika kommer serveras.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid Årsmötet skall meddela det senast den 1 maj till styrelsen.

Årsmötets samtliga dokument finns tillgängliga på hemsidan www.gnao.se för hämtning på hemsidan senast 2 maj:

Kallelsen (klicka här!)

Dagordning (klicka här!)

Verksamhetsberättelse (klicka här!)

Inkomna motioner; bilaga 1 (klicka här!)

Inkomna motioner; bilaga 2 (klicka här!)

Styrelsens kommentar till motionerna (klicka här!)

Valberedningens förslag (klicka här!)

Styrelsens kommentar till valberednings förslag (klicka här!)

Välkomna önskar styrelsen i Gottröra Närtuna Älg- och kronskötselområde!