7:e älgjaktsdagen (sön 20/10 2019)

Igår söndag sköt 10./Överlunda jaktlag två kalvar (kvigkalv på 64 kg och tjurkalv på 66 kg).

Därmed är det skjutet 2 vuxna och 7 kalvar.

Nu finns det två hondjur och tre kalvar kvar att skjuta.