Fortsättningen på årets älgjakt inom GNAO

Hej alla i älgskötselområdet.

Höstens älgjakt har avlöpt med ett jaktresultat likt förra årets, dvs efter 4 veckor har 90% av de älgar som ska skjutas i år skjutits inom GNAO. Vi har haft en glädjande hög rapporteringsvilja bland jaktlagen av älgobs och vi har i år fått in rapport från 90% av arealen, vilket vi tackar för och hoppas vi kan fortsätta med framöver, bra jobbat!!. Smolket i bägaren är att älgobs-resultatet i vårt skötselområde har varit en halvering mot förra året, vilket inte är statistiskt säkerställt, men en indikation på att mana till försiktighet med älgstammen.

Styrelsen har sammanträtt och enigt beslutat att vi trots den låga älgobsen fortsätter älgjakten efter den 11 december men att vi inte delar ut de två kvarvarande älgarna som pottälgar, utan istället låter de två jaktlag som ursprungligen har fått dessa älgar i tilldelning att fortsätta jaga dessa. Styrelsen anser att detta kommer ge bättre förutsättningar för en selektiv jakt av de två återstående älgarna.

Styrelsen kommer därför inte heller kalla till avstämningsmöte den 12 december.

Styrelsen Gnao, Närtuna 2022-12-05