Gottröra Närtuna Kronhjortskötselområde är registrerat!

Den inlämnade kronskötselplanen godkändes av LST och vi får därför i år skjuta följande kronvilt:

1 hjort (max 10 taggar)

2 hind

3 kalv

Här är tider för jakt av kronvilt inom kronhjortsskötselområden:

  • 8 oktober–31 januari får hjort (vuxna handjur) jagas
  • 16 augusti till och med sista februari får hind och årskalv jagas.
  • Jakt efter kronhjort får bedrivas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Period under året styr också vilken typ av jaktform som är tillåten:
  • 16 augusti–30 september samt under februari månad är det endast tillåtet med smyg- eller vaktjakt.

Kronjakten 2022 kommer bedrivas som avlysningsjakt utan begränsningar för ett jaktlag annat än totalen för respektive kategori djur samt taggrestriktion.

Inrapportering av skjutet kron ska ske samma dag till rikardrikard@gmail.com som kvällstid publicerar aktuell avskjutningstotal på hemsidan.

Kronobservation under jakt skall noteras och rapporteras in tillsammans med att jaktlaget rapporterar in älgobsen.

Styrelsen GNAO 2022-08-09